معرفی کتاب مبانی دینی اقتصاد مقاومتی


پدافند اقتصادی | 1396/1/7 | تعداد بازدید: 840

کتاب «مبانی دینی اقتصاد مقاومتی» تازه‌ترین اثر اقتصادی دینی آیت الله غلامعلی نعیم آبادی نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس است که مبانی دینی در اقتصاد مقاومتی را تشریح و بررسی می‌کند.

کتاب «مبانی دینی اقتصاد مقاومتی» تازه‌ترین اثر اقتصادی دینی آیت الله غلامعلی نعیم آبادی نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس است که مبانی دینی در اقتصاد مقاومتی را تشریح و بررسی می‌کند.

نویسنده در این کتاب در چهار فصل به بررسی و کنکاش شکر به عنوان شناخت سرمایه‌ها و بهره‌وری در اولین گام اقتصاد مقاومتی، احسان به عنوان کلید مقاوم سازی اقتصاد و قناعت برای زندگی گوارا و همچنین آسیب‌شناسی اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

این کتاب که در بررسی اقتصاد مقاومتی از منظر مباحث مطروحه در نوع خود قابل توجه است، در نتیجه گیری تاکید دارد، استفاده صحیح از نعمت‌ها، هنر بزرگ مومنان است که هم از نعمت‌ها استفاده می‌کنند و مدیون آن نعمت‌ها نمی‌شوند و هم رضایت خداوند را با آن به دست می‌آورند.