کتاب «اقتصاد مقاومتی از وادادگی تا ایستادگی» منتشر شد...


دکتر ابراهیم رزاقی | 1399/4/1 | تعداد بازدید: 348

این کتاب در پی علت یابی عدم تحقق استقلال اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری و ورشکستگی بسیاری از صنایع، خالی از جمعیت شدن بسیاری از روستاها، افزایش شدید قیمت‌ها و رشد شدید فاصله طبقاتی پس از دفاع مقدس می‌باشد.

دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان و نظریه‌پرداز، دکترای توسعه اقتصادی از دانشگاه سوربن فرانسه و استاد بازنشسته و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است.

کتاب "اقتصاد مقاومتی از وادادگی تا ایستادگی" آخرین اثر منتشر شده ایشان است. دکتر رزاقی در توضیح این اثر چنین می گوید:

«این کتاب در پی علت یابی عدم تحقق استقلال اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری و ورشکستگی بسیاری از صنایع، خالی از جمعیت شدن بسیاری از روستاها، افزایش شدید قیمت‌ها و رشد شدید فاصله طبقاتی پس از دفاع مقدس می‌باشد. مهمترین دلیل این نابسامانی‌ها عدم توجه به الگوی اقتصادی منعکس در قانون اساسی و اجرای الگوی اقتصادی سرمایه‌داری لیبرال صندوق بین‌المللی پول می‌باشد. تداوم اجرای این الگو از سوی مدیران اجرایی و عدم توجه به نتایج پدید آمده، ضرورت اصلاح راه رفته را مطرح می‌سازد.»